Chính sách về quy trình xử lý khiếu nại

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

- Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

…………………………………………………………………

Để được hỗ trợ tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Hotlline: 0964.654.165 - Điện thoại: 028 3815 1116

Email:  baovelonghaitoancau@gmail.com

0964 654 165
0964 654 165