Dịch vụ bảo vệ tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Dệt May DŨNG

Dịch vụ bảo vệ nhà máy, xí nghiệp luôn được các nhà đầu tư, nhà quản lý quan tâm. Khi các nhà máy, xí nghiệp hợp tác với một đơn vị cung cấp dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp và uy tín thì Ban lãnh đạo nhà máy sẽ an tâm sản xuất bởi công tác kiểm soát tại nhà máy được thực hiện nghiêm, cụ thể:

Công tác kiểm soát công nhân của nhà máy được thực hiện nghiêm túc;

Công tác kiểm soát Khách, Đối tác, Nhà thầu được thực hiện đúng quy trình;

Công tác kiểm soát phương tiện vào/ra nhà máy được duy trì hàng ngày và nghi chép đầy đủ;

Công tác giám sát xuất nhập vật tư, thiết bị, sản phẩm, nguyên nhiện liệu đảm bảo chính xác, minh bạch;

Lực lượng Bảo vệ luôn tổ chức tuần tra bao quanh nhà máy, kiểm tra các vị trí khuất, nhậy cảm, khu vực kỹ thuật;

Thái độ của nhân sự bảo vệ chuyên nghiệp luôn chuẩn mực và kính trọng với Lãnh đạo nhà máy, khách và thân thiện hòa nhã  với công nhân.

0964 654 165
0964 654 165