Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ giữ xe mới, đầy đủ nhất

Hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ giữ xe mới nhất của công ty Long Hải Toàn Cầu giúp khách hàng hiểu rõ hơn về điều khoản, nghĩa vụ và quyền lợi mà quý khách sẽ nhận được.

Ngày nay, khách hàng đã cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn hợp tác với công ty cung cấp bảo vệ giữ xe. Điều mà khách quan tâm không chỉ là kinh nghiệm hoạt động của đơn vị, năng lực, kỹ năng của nhân viên mà còn đặc biệt chú ý đến nội dung trong hợp đồng dịch vụ bảo vệ giữ xe. Đây là văn bản quan trọng thể hiện mức độ uy tín, chuyên nghiệp của công ty và những quyền lợi mà khách hàng sẽ nhận được.

Bảo vệ Long Hải Toàn Cầu gửi đến quý khách tham khảo bản hợp đồng làm việc mới nhất tại công ty chúng tôi và một số thông tin đáng lưu ý khác. 

Nên tự thuê nhân viên giữ xe hay dịch vụ bảo vệ giữ xe chuyên nghiệp

 

Đây là câu hỏi thắc mắc mà rất nhiều người đặt ra khi có nhu cầu trang bị nhân sự làm công tác bảo vệ giữ xe, để có lời giải đáp thỏa đáng giúp khách hàng không phải phân vân, chúng tôi xin phân tích 2 bài toán về chi phí và mức độ hiệu quả như sau: 

Nếu tự thuê bảo vệ giữ xe từ bên ngoài về, quý khách sẽ mất một khoảng thời gian không nhỏ để tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên làm việc, trải qua giai đoạn thử việc nếu người đó không làm tốt nhiệm vụ khách hàng lại phải đổi nhân viên khác. Còn khi thuê dịch vụ giữ xe tại các công ty uy tín, nhân viên sẽ đến tận nơi bắt tay vào làm việc một cách chuyên nghiệp ngay lập tức.

Khi thuê nhân viên, những người làm chủ phải đứng trước bài toán về cân đối lợi nhuận kinh doanh và tiền lương, tiền phụ cấp, BHXH, BHYT. Nhưng khi chọn dịch vụ giữ xe quý khách chỉ chi trả một khoản phí duy nhất cho công ty bảo vệ là phí dịch vụ.

 

Bảo vệ tự thuê ngoài phần lớn chưa được đào tạo về nghiệp vụ giữ xe, cách phòng ngừa và đối phó nhanh khi xảy ra trộm cắp, gây rối, đối tượng sử dụng vũ khí...Ngược lại công ty dịch vụ bảo vệ giữ xe đều phải trang bị cho nhân viên những kỹ năng này. 

 

thue-dich-vu-bao-ve-giu-xe-giup-khach-hang-tiet-kiem-chi-phi-va-nhan-su

Thuê dịch vụ bảo vệ giữ xe giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và nhân sự

 

Mời quý khách tham khảo mẫu hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ giữ xe của công ty Bảo vệ Long Hải Toàn Cầu

Nhằm giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về các điều khoản trong hợp đồng, công ty Bảo vệ Long Hải Toàn Cầu gửi đến quý khách mẫu hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ giữ xe được cập nhật mới nhất của chúng tôi. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

HỢP ĐỒNG BẢO VỆ

V/v cung cấp dịch vụ trông giữ xe ô tô

Số : / /20...

-         Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành;

-         Căn cứ nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 20..., tại…..:

Chúng tôi gồm:

BÊN A ( Bên thuê dịch vụ):

Địa chỉ trụ sở :

Mã số thuế :

Người đại diện :                                                                     Chức vụ:

BÊN B ( Bên cung cấp dịch vụ): Công ty dịch vụ Bảo vệ Long Hải Toàn Cầu

Địa chỉ trụ sở : 82C Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam

Mã số thuế : 0314445994

Người đại diện : Phan Thị Mỹ Hạnh                                                                 

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên đồng ý ký hợp đồng này với các điều khoản như sau:

Điều 1. Yêu cầu của bên A:

Bên A yêu cầu và bên B đồng ý cung cấp dịch vụ trông giữ xe ô tô tại khu vực:……….

Địa chỉ tại:……

Điều 2. Nội dung công việc thuộc phạm vi dịch vụ của bên B:

2.1 Nội dung công việc:

Bên B cung cấp dịch vụ trông giữ xe ô tô tại địa điểm bên A yêu cầu tại Điều 1, công việc cụ thể như sau:

- Thời gian trông giữ xe: nguyên ngày (24/24 giờ), kể cả Lễ, Tết và Chủ Nhật.

- Việc bảo vệ hằng ngày được chia thành các ca như sau:

Ca 1: Từ 6h đến 14h 

Ca 2: Từ 14h đến 22h 

Ca 3: Từ 22h đến 6h

Số lượng, vị trí bảo vệ do bên B tự thống nhất, phân công để thực hiện tốt công việc.

2.2 Quyền và trách nhiệm của nhân viên bên B

Nhân viên bảo vệ của bên B có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau :

- Chấp hành nghiêm mọi quy định, nội quy của bên A khi làm việc tại địa điểm trông giữ xe.

- Có trách nhiệm ghi vé/quẹt thẻ, kiểm tra việc gửi xe, trông giữ xe, xếp đỗ xe hợp lý tại bãi trông giữ.

- Kiểm tra và phát hiện các hành vi hủy hoại, trộm cắp tài sản. Ngăn chặn kịp thời và báo ngay cho bên A để cùng xử lý về những hành vi vừa nêu.

- Lập và ghi chép chính xác, đầy đủ sổ trực, biên bản giao ca hàng ngày; cung cấp đúng, đầy đủ cho bên A khi được yêu cầu.

- Được sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và những công cụ hỗ trợ khi thực hiện công việc (trong trường hợp cần thiết).

Điều 3: Thời hạn của Hợp đồng

Thời hạn của Hợp đồng là … (…) năm, kể từ ngày ký hợp đồng.

Trước khi thời hạn hợp đồng kết thúc … ngày, nếu hai bên vẫn muốn duy trì hợp đồng thì thương lượng để ký hợp đồng mới.

Điều 4: Phí dịch vụ, phí thu từ hoạt động trông giữ xe

Phí thu từ hoạt động trông giữ xe do Bên … đưa ra nhưng phải đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Phí thu do bên…. thu, giữ và chịu trách nhiệm.

…  

Bên … thanh toán cho bên… phí là……./tháng.

Điều 5: Điều khoản thanh toán

5.1 Thời gian thanh toán:

Từ ngày   đến ngày hàng tháng.

5.2 Hình thức thanh toán:

Tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của bên… theo chi tiết sau :

Tên Tài khoản ngân hàng:

Số tài khoản:

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên A

- Yêu cầu bên B và nhân viên bên B thực hiện đúng nội dung công việc nêu tại Hợp đồng.

- Yêu cầu bên B cung cấp các nhân viên bảo vệ đáp ứng đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện công việc của mình.

- Có trách nhiệm thông báo cho bên B/ nhân viên bên B (bằng văn bản hoặc bằng miệng) về bất cứ mối nguy hiểm nào có thể ảnh hưởng đến công việc trông giữ xe.

- Hỗ trợ những yêu cầu của nhân viên bên B nhằm thực hiện tốt công việc.

- Thanh toán/ nhận thanh toán phí dịch vụ như đã thỏa thuận.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của bên B

- Bên B cam kết cung cấp nhân viên bảo vệ đáp ứng đủ điều kiện như sau :

• Lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự, có đạo đức nghề nghiệp.

• Các kỹ năng giám sát cơ bản.

• Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp

- Trang bị đồng phục, trang thiết bị bảo vệ (cần thiết) cho nhân viên của mình trong quá trình thực hiện công việc.

- Luôn bố trí đầy đủ số lượng nhân viên bảo vệ trong toàn bộ thời gian đảm nhiệm công việc (kể cả việc chuẩn bị, bố trí nhân viên dự phòng, kịp thời bổ sung, hỗ trợ trong trường hợp cần thiết).

- Có trách nhiệm bảo vệ tài sản trong phạm vi trông giữ.

- Thường xuyên, kịp thời báo cáo cho bên A những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ của mình. Bên B Có trách nhiệm báo cáo cho bên A về mọi vấn đề liên quan khi được yêu cầu.

- Cung cấp kịp thời lực lượng hỗ trợ khi được bên A yêu cầu. Việc thay đổi nhân viên không đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phải báo trước bằng văn bản và chỉ được thay khi có sự đồng ý của bên A.

- Thanh toán/ Nhận thanh toán đủ, đúng tiến độ.

Điều 8 : Trách nhiệm bồi thường của bên B:

- Bên B chịu trách nhiệm bồi thường về những thiệt hại tại khu vực trông giữ nếu do lỗi sơ ý, thiếu trách nhiệm hay không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, để kẻ gian trộm cắp tài sản trông giữ.

- Việc bồi thường được tính theo giá thị trường vào thời điểm xảy ra những thiệt hại cũng như thương lượng, trao đổi với chủ tài sản. Nếu bên B chưa hoàn tất việc bồi thường trong thời hạn mà chủ tài sản yêu cầu thì tự chịu hình thức phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản cuối

Hai bên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ và kịp thời các công việc quy định trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào đối với Hợp đồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai Bên.

- Trong trường hợp một trong hai bên có sự phân chia, hợp nhất, đổi tên, Hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực.

- Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng đều phải được giải quyết thông qua thương lượng, trước khi đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

- Hai Bên thừa nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ và chịu sự ràng buộc của Hợp đồng, đồng thời cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. Tất cả các điều khoản khác không được quy định trong Hợp đồng sẽ được hiểu và áp dụng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của Việt nam.

- Hai Bên đảm bảo rằng cá nhân ký kết Hợp đồng thay mặt cho mỗi bên là người có đủ thẩm quyền ký vào Hợp đồng.

-  Hợp đồng này tự động hết hiệu lực sau khi Hai bên thanh lý hợp đồng.

-  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt, các bản đều có hiệu lực pháp luật như nhau; mỗi bên giữ một (01) bản.

Người đại diện có thẩm quyền của mỗi bên tự nguyện và nhất trí ký tên dưới đây tại ngày lập hợp đồng này:

BÊN A                                                               BÊN B

(Ký ghi rõ họ tên)                                          (Ký ghi rõ họ tên)

 

Khi ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ giữ xe với công ty cung cấp dịch vụ quý khách cần lưu ý điều gì?

Khi sử dụng bất kì loại hình dịch vụ nào, khách hàng đều quan tâm đến hợp đồng và các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng. Bởi nó sẽ bảo vệ quyền lợi cho cả hai bên và là cơ sở để giải quyết những tranh chấp (nếu có xảy ra) về sau. 

Vậy khi ký kết hợp đồng dịch vụ bảo vệ giữ xe quý khách cần lưu ý những điều gì?

 

 

<h3 id="khikyhhopdongdichvubaove-1" dir="ltr" "="" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">Quyền và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng dịch vụ bảo vệ giữ xe 

 

Điều khoản đầu tiên trong hợp đồng mà khách hàng nên dành nhiều thời gian để đọc kỹ và và đưa ra lời trao đổi là chính quyền hạn và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ. Khách hàng được quyền giao nhiệm vụ cho nhân viên, thay đổi nhân viên nếu không hài lòng và phải có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên hoàn thành tốt công việc.

Những quy định tiêu chuẩn của nhân viên giữ xe

Những quy định này bao gồm đồng phục, công cụ hỗ trợ, thời gian làm việc, số lượng nhân viên, lịch làm việc của từng ca và nhiệm vụ từng vị trí.

Bảng báo giá dịch vụ

Trước khi đặt bút ký vào hợp đồng, quý khách đừng quên chú ý kỹ những con số trong bảng giá, nhìn xem số tiền mình chi trả cho gói dịch vụ 1 tháng, 6 tháng hay 1 năm và số lượng bao nhiêu nhân viên, số giờ làm việc của mỗi nhân viên. Từ đó yêu cầu điều chỉnh theo mong muốn.

Vấn đề về bồi thường và đơn phương chấm dứt hợp đồng

Điều khoản này rất cực kỳ quan trọng, nó quyết định đến quyền lợi của khách hàng và sự uy tín của công ty dịch vụ bảo vệ. Phía công ty cung cấp dịch vụ sẽ có trách nhiệm bồi thường thỏa đáng khi xảy ra sự cố được xác định do lỗi của nhân viên bảo vệ và khách hàng được quyền đơn phương kết thúc hợp đồng khi đối tác không làm đúng vai trò, trách nhiệm. 

Vì sao bạn nên chọn dịch vụ bảo vệ giữ xe tại công ty Bảo vệ Long Hải Toàn Cầu? 

Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, Bảo vệ Long Hải Toàn Cầu tự hào là địa chỉ quen thuộc của nhiều khách hàng cá nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và doanh nghiệp vừa và lớn. Đến nay, chúng tôi đã phát triển đa dạng các gói dịch vụ bảo vệ. Những lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được khi lựa chọn dịch vụ bảo vệ giữ xe của chúng tôi như sau:

 

hop-dong-thue-dich-vu-bao-ve-giu-xe-cua-long-hai-toan-cau-bao-dam-quyen-loi-cho-khach-hang

Hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ giữ xe của Long Hải Toàn Cầu đảm bảo mọi quyền lợi cho khách hàng

 

- Nhận được giải pháp đảm bảo an ninh tại bãi đậu xe toàn diện: Bảo vệ Long Hải Toàn Cầu sẽ tiến hành khảo sát vị trí bãi xe, tình hình an ninh khu vực để tư vấn cho khách hàng giải pháp tối ưu nhất về số lượng nhân viên, vị trí lắp camera…

- Quý khách luôn được lắng nghe ý kiến và đáp ứng tối đa yêu cầu.

- Nhân viên giữ xe được đào tạo chuyên nghiệp giúp đảm bảo an ninh suốt 24/7, họ có đủ kỹ năng về võ thuật, phát hiện và khống chế đối tượng xấu, phòng cháy chữa cháy.

- Được quyền điều chỉnh, thay đổi nhân viên bảo vệ giữ xe nếu cảm thấy không hài lòng.

- Hợp đồng làm việc của công ty với khách hàng đều được đảm bảo bằng bảo hiểm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

-  Bảo vệ Long Hải Toàn Cầu luôn không ngừng cải thiện dịch vụ, liên tục cập nhật hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ giữ xe mới nhất thêm vào những điều khoản có lợi cho khách hàng và phù hợp với diễn biến xã hội.

 

Công ty Bảo vệ Long Hải Toàn Cầu vừa chia sẻ đến quý khách hàng mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ giữ xe mới nhất của chúng tôi và những lưu ý quan trọng khi ký kết hợp đồng. Hy vọng chúng tôi sẽ có dịp được đồng hành cùng quý khách trong thời gian sắp tới.

 

Liên hệ với Bảo vệ Long Hải Toàn Cầu qua:

Hotline: 0964 654 165

Địa chỉ: 82C Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, quận Tân Bình, TP HCM.

0964 654 165
0964 654 165